Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học Phú Xuân

Xã Phú Xuân, Huyện Phú Tân, An Giang
02963828077
c1phuxuanpt@angiang.edu.vn

Dấu * là phần không được để trống